Mobile Friendly คืออะไร มีผลกระทบต่อ SEO อย่างไร-01

Mobile Friendly คืออะไร มีผลกระทบต่อ SEO อย่างไร

ในยุคปัจจุบันที่โทรศัพท์มือถือเป็นเหมือนอวัยวะอีกชิ้นของมนุษย์ การใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ก็เริ่มทำผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการทำ Mobile Friendly ที่หมายถึงการทำให้เว็บไซต์ของคุณใช้งานได้สะดวกจากมือถือนั่นเอง โดยทั่วไปแล้วการเปิดเว็บไซต์จากคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือนั้นแตกต่างกัน การแสดงผลบนมือถือจะถูกจำกัดไว้ด้วยขนาดหน้าจอที่ต่างออกไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดหน้าจอ การแสดงผลจากแนวนอนเป็นแนวตั้ง ความเร็วในการแสดงผล การปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณให้เป็นมิตรกับมือถือจึงต้องคำนึงถึง 3 ปัจจัยนี้เอาไว้เป็นหลัก

Mobile Friendly คืออะไร มีผลกระทบต่อ SEO อย่างไร
  • หน้าจอแสดงผล ต้องมีการปรับให้เข้ากับการแสดงผลบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ มีการซ่อนบางส่วนเอาไว้แล้วใช้เมนูลัดแทน
  • ขนาดของปุ่มต่างๆ ต้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะการกดปุ่มบนมือถือด้วยนิ้วนั้นจะทำได้ยากกว่าการคลิกด้วยเมาส์จากคอมพิวเตอร์
  • ความเร็วและการตอบสนอง มือถือในปัจจุบันยังมีระบบปฏิบัติการที่ประมวลผลได้ช้ากว่าคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป จึงต้องปรับให้เว็บไซต์มีความเร็วมากขึ้นด้วย

แล้ว Mobile Friendly มีผลกระทบต่อ SEO อย่างไร ?

การทำ Mobile Friendly มีผลต่อ SEO โดยตรง เพราะเป็นหนึ่งในปัจจัยในการทำอันดับบน Google ซึ่ง Search Engine ต่างๆ ก็เริ่มให้ความสำคัญจากการใช้งานบนมือถือมากขึ้น และยึดความพอใจของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ 3 ปัจจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อ SEO ถ้าหน้าจอแสดงผลบนมือถือได้ไม่สมบูรณ์ ขึ้นมาไม่ครบ หรือสัดส่วนไม่ตรงตามหน้าจอมือถือ ก็จะทำให้ผู้ใช้งานค้นหาสิ่งต่างๆ ได้ยาก ถ้าโหลดหน้าเว็บบนมือถือได้ช้า หรือกดปุ่มต่างๆ ได้ยาก ผู้ใช้งานก็จะรู้สึกไม่พอใจ ไม่อยากรอ แล้วกดออกจากเว็บของคุณไป เมื่อเว็บไซต์ของคุณไม่สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานได้ ก็จะมีแต่คนเปิดขึ้นมาไม่กี่วินาทีแล้วกดออกไป ซึ่งจะเพิ่มอัตราการตีกลับให้กับเว็บไซต์ และกลายเป็นคะแนนลบให้กับ Search Engine ต่อไป อันดับเว็บไซต์ของคุณก็จะตกลงมาเรื่อยๆ อย่างแน่นอน การทำ Mobile Friendly จึงกลายเป็นมาตรฐานสำคัญอีกประการในการทำ SEO นั่นเอง

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *